Asset 2

Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami i organizacjami zawodowymi, wypracowywanie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki w branży, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji na rynku wynajmu krótkoterminowego, uczestnictwo w ustalaniu regulacji dotyczących tego rynku oraz edukacja w zakresie wynajmu krótkoterminowego i jego promowanie.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

ul. Stanisława Noakowskiego 32/34, 00-515 Warszawa

KRS 0000793271, REGON 383799992, NIP 7010934920

Nr konta do opłacania składek: 

32 1140 2004 0000 3402 7935 7166

Dane kontaktowe

kontakt@pswk.pl ・ 666 606 822

Władze Stowarzyszenia

Michał Borychowski – Prezes Stowarzyszenia

Grzegorz Żurawski – Wiceprezes Stowarzyszenia

Wniosek o przystąpienie do polskiego stowarzyszenia wynajmu krótkoterminowego