Asset 2

Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami i organizacjami zawodowymi, wypracowywanie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki w branży, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji na rynku wynajmu krótkoterminowego, uczestnictwo w ustalaniu regulacji dotyczących tego rynku oraz edukacja w zakresie wynajmu krótkoterminowego i jego promowanie.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
KRS: 0000793271, REGON: 383799992, NIP: 7010934920
Nr konta do opłacania składek: 55 1870 1045 2078 1079 4183 0001

Dane kontaktowe

kontakt@pswk.pl
666 606 822

Władze Stowarzyszenia

Grzegorz Żurawski – Prezes Stowarzyszenia
Michał Borychowski – Wiceprezes Stowarzyszenia

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego | Powered by Astra WordPress Theme

Wniosek o przystąpienie do polskiego stowarzyszenia wynajmu krótkoterminowego