Asset 2

Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami i organizacjami zawodowymi, wypracowywanie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki w branży, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji na rynku wynajmu krótkoterminowego, uczestnictwo w ustalaniu regulacji dotyczących tego rynku oraz edukacja w zakresie wynajmu krótkoterminowego i jego promowanie.

Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego

ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
KRS: 0000793271, REGON: 383799992, NIP: 7010934920
Nr konta do opłacania składek: 32 1140 2004 0000 3402 7935 7166

Dane kontaktowe

kontakt@pswk.pl
666 606 822

Władze Stowarzyszenia

Michał Borychowski – Prezes Stowarzyszenia
Grzegorz Żurawski – Wiceprezes Stowarzyszenia

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego | Powered by Astra WordPress Theme

Wniosek o przystąpienie do polskiego stowarzyszenia wynajmu krótkoterminowego